Biologicals
Innovative protein-based and
cellular therapeutics
Drug discovery
Novel therapeutics to
tackle incurable diseases
Botanicals
Innovative natural products
with specific health effects

For the latest updates subscribe to our newsletter!
E-mail:
Name:

List of successful applications

[en] Szolgáltatások

Biotechnológiai szolgáltatások:


1. Fehérjeklónozás: Biológiai vizsgálatokhoz szükséges fehérjék klónozása, expresszálása és tisztítása.

2. Gyógyszerbeviteli technológiák és vektorok fejlesztése igény szerint: Szakembereink több, mint egy évtizedes tapasztala lehet?vé teszi a biológiai makromolekulák (fehérjék, nukleinsavak stb.) célzott sejtbe juttatását lehet?vé tév? vektorok tervezését, kifejlesztését, szintézisét és igény szerint fluoroszcens jelöl?anyagokkal történ? jelölését.

3. Szerz?déses kutatás: Neurodegeneratív (Alzheimer-, Parkinson-kór, AMD), a gyulladásos kórképek (szepsis, akut pakreatitisz) és tumormodelljeinkben vállaljuk az in vitro és in vivo preklinikai tesztek lefolytatása a találat hitelesítést?l ("HIT validation") kezdve a állatkísérletes tesztekig. A folyamat magában foglalja:

a. molekulamodellezés és in silico docking

b. QSAR szerkezetaktivitás vizsgálatok

c. a betegség célmolekuláira fókuszáló (béta-amiloid, NFkB) betegségspecifikus in vitro tesztelés

d. in vitro toxicitás és in vivo immunogenicitás mérése riporter sejtvonalakon (NFkB, AP1, HSP stb)

e. betegségspecifikus in vivo transzgénikus állatmodellek (APPswe, 4T1 stb)

f. az eredmények statisztikai kiértékelése

4. Bioinformatika és adatbányászat: Molekulacsoportokra, gyógyszerjelöltekre és célpontokra vonatkozó szakirodalmi adatok (tudományos cikkek, szabadalmak) célzott kigy?jtését és felhasználóbarát adatbázisba történ? rendszerezése igén szerint. Ehhez kapcsolódóan vállalunk szabadalom- és újdonságkutatást, továbbá preklinikai gyógyszerfejlesztési dossziék összeállítását is.

5. Új típusú, tudományosan igazolt komponenseket tartalmazó étrend- és táplálékkiegészít?k kifejlesztése, preklinikai és klinikai validálása

 

További információkért kérem keresse elérhet?ségeinket!

F?szer/gyógynövény, cukor és egyéb por alakú élelmiszer (kávé, kakaó, fehérje porok és egyéb élelmiszeripari adalékok stb.) feldolgozása, csomagolása HACCP szerint m?köd? üzemnkben. 

Gépeink:

1./ ?rl? berendezés / gyógy- és f?szernövények, cukor stb. darálására /: teljesítménye 100-500 kg/óra, az ?rlend? anyag nedvesség- illetve olajtartalmától függ?en. A géphez tartozó szeparálóval az ?rölt anyagot - igény szerint - 4 frakcióra tudjuk szétválasztani a szemcseméret alapján. A meg?rölt anyagot zsákba tudjuk leengedni.

2./ Kever? berendezés / por alakú élelmiszerek, adalékok, f?szerek, teák keverésére /: 800-1000 kg/óra. A keverés-homogenizálás után az anyagot a kever?vel összeköttetésben lév? motoros poradagolóval tasakokba vagy közvetlenül a kever?b?l zsákba tudjuk engedni.

3./ Motoros poradagoló: berendezésünkkel 50 g-tól 15 kg-ig tudunk por alakú készítményeket / f?szereket, egyéb por alakú ill. szemcsés élelmiszereket / a megrendel?vel egyeztetett csomagoló anyagba tölteni. Mivel a gép összeköttetésben áll a kever?vel, így több komponens homogenizálása után is történhet a súly szerinti kimérés-tasakolás.


image

image

image

image

image

image

image

 
Share:      
Food for thought
High quality herbal remedies
for the health conscious costumers.